fbpx
>實用資訊

菲律賓觀光簽證【紙本簽】申請2020新規定及辦理流程(15歲以上)

2020-04-28T01:05:30+08:00By |Categories: 實用資訊, 菲律賓文章|Tags: , , , , , , , , , , , , |

退伍軍人退伍多久可出國?要帶退伍令出國嗎?

2019-09-16T10:23:47+08:00By |Categories: 實用資訊|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Load More Posts