fbpx
>Tag: 馬尼拉經濟文化辦事處

菲律賓觀光簽證【紙本簽】申請2020新規定及辦理流程(15歲以上)

2020-04-28T01:05:30+08:00By |Categories: 實用資訊, 菲律賓文章|Tags: , , , , , , , , , , , , |

未滿15歲 菲律賓簽證如何辦理? -如果家長”未”同行

2019-09-01T01:42:34+08:00By |Categories: 實用資訊, 菲律賓文章|Tags: , , , , , , , , , |